Katalog artystów

Leokadia Bartoszko

Leokadia Bartoszko

Laserogram, 1984
Laserogram, 1984
Laserogram, 1984
Laserogram, 1984

Tożsamość
Echo, 2007
Echo, 2007
Iluzja
Iluzja
Moje powidoki - zjawa
Moje powidoki - zjawa
Na klifie, 2012
Na klifie, 2012
Multipleks
Multipleks
Inwazja, 2012
Inwazja, 2012
Czas
Czas
Czas, 2014
Czas, 2014

Obecność

Wierzę

Zielony krąg
Znak, 2014
Znak, 2014
Tango
Tango
Tryptyk, 2011
Tryptyk, 2011
Zaskoczenie, 2011
Zaskoczenie, 2011
Plener w Mielniku, 2012
Plener w Mielniku, 2012
Bariera, 2015
Bariera, 2015
Bynajmniej
Bynajmniej
Gala, 2015
Gala, 2015
Ingerencja, 2015
Ingerencja, 2015
On i, 2015
On i, 2015
Rewers, 2016
Rewers, 2016
Trauma, 2016
Trauma, 2016
Utopia, 2016
Utopia, 2016
Strategia, 2017
Strategia, 2017
Cisza, 2012
Cisza, 2012
Licho, 2004
Licho, 2004

Południe, 2011
Ponad, 2017
Ponad, 2017
Refleksja, 2017
Refleksja, 2017

Leokadia Bartoszko w swojej twórczości zajmuje się fotografią artystyczną oraz malarstwem. Prace z zakresu obu dziedzin mają wspólne, charakterystyczne wyznaczniki pozwalające na identyfikację stylu, autorstwa jej dokonań. Najistotniejszą ich cechą jest poszukiwanie indywidualnej, nowej, nośnej formy wyrazu artystycznego w odniesieniu do semantycznie oraz plastycznie wielowarstwowej, złożonej wizji świata. Niezwykłość jej twórczego widzenia może budzić zdziwienie innością, niecodziennością przekazu, subiektywizmem postrzegania związków obserwowanej rzeczywistości z emocjonalnym wyrazem osobistej, zawartej w formie i w technice, wypowiedzi twórczej.

Fotografia, dokumentująca świat zewnętrzny, ma efekty indywidualizmu nie tylko poprzez wybór tematu, ale też stosowanych zabiegów technicznych. Aby podkreślić własną postawę wobec realności i wskazać możliwość jej zróżnicowanego widzenia, przeżywania i rozumienia, sensorycznej, emocjonalnej i intelektualnej analizy zjawisk, artystka konfrontując to, co obiektywne, z tym, co osobiste, porusza odbiorcę tematem i jego wielostronną, subiektywną oceną. Nakładając na różne elementy zdjęcia fragmenty innych fotografii, wykorzystując różne techniki, tworzy swoisty świat uczuć, refleksji i wyobraźni przenikający rzeczywistość.

Malarstwo Leokadii Bartoszko zdominowane jest przez ekspresję plamy barwnej, kontrastów, relacji koloru i linii kształtowanej barwą, deformacje płaszczyzn, brył, zaburzoną iluzję głębi przestrzeni. Dzięki temu artystka uzyskuje niepowtarzalny efekt formalny dynamizmu i niedefiniowalności formy w sztuce wobec rzeczywistego kształtu, do którego odnoszą się obecne niekiedy sugestie w poszczególnych częściach kompozycji obrazów. Wiążą się one z biologizmem życia ludzkiego, seksualności człowieka, jego cielesnej budowy, psychicznej nieokreśloności, uczuciowej niestabilności, ukazując je tak, by podkreślić zmienność, przemijalność, uległość wobec wpływu czasu, podatność na rozpad i zniszczenie. W takim posługiwaniu się formą zaznaczają się ekspresjonistyczne i surrealistyczne reminiscencje wzmacniające siłę oddziaływania złożoności wypowiedzi jej twórczości bliskiej malarstwu gestu oraz niegeometrycznej abstrakcji biologicznej.                                            
               


Maria Kępińska 

Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.artysci-lodzkie.pl/pl/artysta/b/leokadia-bartoszko/