Katalog artystów

O projekcie

 

Katalog artystów prezentuje twórczość artystów związanych z województwem łódzkim. Naszym celem jest gromadzenie, opracowywanie i archiwizowanie informacji o artystach tworzących w Łodzi i województwie. Katalog ma otwartą formułę, zamierzamy uzupełniać bazę danych o kolejnych artystów. Interesują nas zarówno twórcy, którzy w przeszłości przyczynili się do powstania tu nowoczesnej kultury artystycznej, jak Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro, pracujący w zeszłym stuleciu Łodzi i Koluszkach, jak i artyści współcześni rozwijający i wzbogacający to dziedzictwo.

Przedstawiamy twórców różnych pokoleń, zajmujących się malarstwem, grafiką, rzeźbą, sztuką intermedialną, video, instalacją, performance oraz wszelkimi innymi formami sztuk wizualnych. Celem katalogu jest także promocja artystów związanych z regionem łódzkim oraz ułatwienie wszystkim zainteresowanym dotarcie do informacji o twórcach. Mamy nadzieję, że sukcesywnie powiększana baza nazwisk stanie się interesującym i ważnym źródłem informacji dla artystów, historyków i krytyków sztuki, kuratorów, kolekcjonerów i wszystkich zainteresowanych sztuką współczesną.

W katalog zostały również włączone materiały opracowywane w latach 2006-2012 przez portal Łódź-art www.lodz-art.eu oraz teksty z książki „100% abstrakcji” wydanej przez Galerię 86 z Łodzi.

Ze względu na wieloletnie i różnorodne tradycje środowiska łódzkiego nie sposób jest uwzględnić od razu w katalogu wszystkich ważnych twórców. Tworzenie tej bazy danych jest procesem. Dlatego osoby i instytucje chętne do współpracy przy projekcie zapraszamy do nadsyłania swoich propozycji!

Wszystkich, którzy chcieliby upowszechniać informacje z katalogu artystów lub zamieścić we własnych publikacjach, prosimy o zapoznanie się z zasadami zamieszczonymi poniżej.

Projekt „Katalog artystów z województwa łódzkiego” zrealizowany został dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Stowarzyszenie Sztuka i DokumentacjaZasady upowszechniania i cytowania informacji zawartych w „Katalogu artystów z województwa łódzkiego”.

1. Informacje zawarte w katalogu artystów można cytować we fragmentach, nie zmieniając brzmienia treści, w publikacjach drukowanych oraz w internecie. Cytat należy wyróżnić cudzysłowem lub kursywą. Należy podać źródło cytatu uwzględniając imię i nazwisko autora tekstu, nazwę źródła: „Katalog artystów z województwa łódzkiego” oraz adres strony: http://www.artysci-lodzkie.pl/. W przypadku cytowań na stronach internetowych link do strony http://www.artysci-lodzkie.pl/ powinien być aktywny. W przypadku zamiaru zamieszczenia tekstu w całości należy zwrócić się z pytaniem o zgodę do Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja, wysyłając mail na adres sid@doc.art.pl

2. Informacje z katalogu można wykorzystywać w pracach magisterskich, doktorskich, artykułach oraz publikacjach naukowych, umieszczając przypis: imię i nazwisko autora tekstu, nazwę źródła: „Katalog artystów z województwa łódzkiego” oraz adres strony: http://www.artysci-lodzkie.pl/ W przypadku cytowań na stronach internetowych link do strony http://www.artysci-lodzkie.pl/powinien być aktywny.

3. W przypadku wykorzystania cytatów z tekstów z katalogu artystów w celach komercyjnych czyli w publikacjach przeznaczonych do sprzedaży, promocji, której celem jest sprzedaż prac artystów oraz wszelkiej innej działalności, z której korzystający czerpie lub może czerpać dochód, należy zwrócić się o zgodę do Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja.

4. Z tekstów zamieszczonych w katalogu artystów mogą korzystać artyści, których sylwetki zostały opracowane w ramach projektu. Artyści mogą cytować fragmenty lub publikować tekst w całości, w celach promocji własnej twórczości, zawsze z podaniem autora tekstu oraz źródła, na podanych powyżej zasadach. Artyści ani instytucje z nimi współpracujące nie mogą modyfikować fragmentów ani całości tekstów. Wyjątkiem jest wcześniejsza konsultacja z autorem tekstu i uzyskanie zgody. W przypadku wykorzystania tekstów przez galerie komercyjne: patrz punkt 3.

5. Link do katalogu artystów mogą zamieszczać na swoich stronach instytucje i osoby zainteresowane sztuką i kulturą współczesną.

6. W przypadku sytuacji nie wymienionych powyżej i wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Sztuka i Dokumentacja. e-mail sid@doc.art.pl

Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.artysci-lodzkie.pl/pl/o-projekcie/